ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาชัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256284,112-----------84,112
256140910,50128,9302,89635,73853,24954,85940,12447,495103,595128,251505,687
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   -589,799
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี