กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
อบต.ปางตาไว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยวิส [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานกระบือ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทม.หนองปลิง รัฐพิธี \\\"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช\\\" ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ เดินขบวน รณรงค์กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง ดำเนินการตามนโยบายแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ปากดง ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
     
เว็บไซต์ อบต.มหาชัย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2561)    อ่าน 229  ตอบ 0  
 
         
             
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP

วัดบุญญารักษ์
 
 

 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561