องค์การบริหารส่วนตำบล มหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร