หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 


นายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง
นายก อบต.มหาชัย
 


รอง1-นายบุญเลี้ยง ธรรมลี
รองนายก อบต.มหาชัย


นางสาวจันทร์แรม บุตรสำราญ
รองนายก อบต.มหาชัย
 


นายบรรจบ กุลชา
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561