หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 

 

 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
แต่เดิมพื้นที่ในอาณาบริเวณนี้เป็นเขตป่าไม่เตรียมการสงวน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยกรมป่าไม่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 1070 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอไทรงาม รวมทั้งในเขตตำบล หนองคล้าทั้งหมด
เป็นเขต “ป่าสงวนแห่งชาติหนองคล้า – ดงฉัตร” ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าในปีที่ได้ประกาศกฎกระทรวงนั้น สภาพความเป็นป่าไม่ไม่หลงเหลืออยู่เลย ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าไม้ ในเขตตำบลหนองคล้า และที่ดินตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกร ดังนั้นพื้นที่ดินในเขต ตำบลมหาชัยทั้งหมดยังคงเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 
 
 
ตำบลมหาชัย ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยแยกจากตำบลหนองคล้า และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 3. ที่ตั้ง
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองทอง ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
ภูมิประเภทของอบต. มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 65 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
 
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้ง อาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตอบต. ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 18 องศา
 
 
 
การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว มันสำปะหลัง
การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร วัว
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,147 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,568 คน คิดเป็นร้อยละ 49.92

หญิง จำนวน 3,579 คน คิดเป็นร้อยละ 50.08
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,383 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 77.12 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งมหาชัย 607 641 1,248 422  
2   บ้านป่าถั่ว 336 321 657 224
  3   บ้านแก้วสุวรรณ 351 352 703 244  
4   บ้านห้วยน้อย 214 227 441 163
  5   บ้านห้วยใหญ่ 165 128 293 99  
6   บ้านหนองเอื้อม 168 169 337 103
  7   บ้านทุ่งมหาศาล 277 286 563 207  
8   บ้านศรีวิไล 491 535 1,026 323
  9   บ้านป่าถั่ว 220 190 410 126  
10   บ้านทุ่งมหาศาล 344 332 676 219
  11   บ้านห้าร้อยไร่ 114 107 221 80  
12   บ้านทุ่งพัฒนา 281 291 572 173
    รวม 3,568 3,579 7,147 2,383
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-898
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10