หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ 4050 แยกทางหลวงหมายเลข 1278-บ้านทุ่งมหาศาล รหัสสายทาง กพ.ถ. 61-004 หมู่ที่ 7 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าถั่ว - บ้านทุ่งพัฒนา รหัสสายทาง กพ.ถ.61-005 (หมู่ที่ 2,9,8,12,7) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้อย 3 รหัสสายทาง กพ.ถ.61-030 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมหาชัย-บ้านหนองเอื้อม รหัสสายทาง กพ.ถ. 61-011 หมู่ที่ 1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างองค์กรหรือสถานบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติการประเมินที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรเทวา - วังโขน รหัสสายทาง กพ.ถ. 61-001 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริการส่วนตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30