หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดวื้อป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน ตามโครงการกู้ชีพกู้ภัยจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 2 ส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลมหาชัย หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3