กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการซ้อมแผนป้องก [ 24 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและร [ 24 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทำป้ายไวนิล ตาม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัค [ 24 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับ [ 24 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยในชั้นเรียน(เด็กไม่ยอมแปลงฟัน) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการสัตว์ปลอดโีรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเล [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสสรหาและเลือ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองน้อย (นานางยุพา โตอ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (ข้างสำนักสงฆ์ประดู่งามมงคลธรรม - [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงทับแรต เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
     
เว็บไซต์ อบต.มหาชัย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 1  
 
         
             
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP

วัดบุญญารักษ์
 
 

 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561