หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563) [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง ใช้แผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศอบต.มหาชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 29 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)