หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพิณรัตน์ สังคะพัฒน์
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 089 642 3656
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัชราภรณ์ ครุฑจู
รองปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 090 149 4456


นางแสงเดือน เกษนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089 642 3656


นางสาวชญาภัคกชกร ขำวงศ์สกล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099 879 2466


นายสุทธิ ชูเชิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086 448 9782


นางดวงแก้ว กระบวนศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081 823 6181